Kort om skolen

Skolens historie

I 1996 tog en gruppe forældre initiativ til at etablere en friskole. Efter et ihærdigt arbejde blev drømmen til virkelighed. Skolen blev godkendt af undervisningsministeriet og så lyset i august 1996 med godt 77 elever og med en meget central beliggenhed i Griffenfeldsgade 4 på Nørrebro. I sit virke følger skolen friskoleloven og bygger sin undervisning hovedsagligt på undervisningsministeriets undervisningsplaner.

Baggrunden for oprettelsen var at drive en skole, hvor der lægges vægt på elevernes identitet og værdier, og hvor der er trygge undervisningsrammer samt et godt skole-hjem samarbejde. Endvidere at forberede eleverne til at leve i det danske samfund med forståelse for danske værdier og kultur, samt til at kunne begå sig på lige fod med andre og deltage aktivt i samfundet og på arbejdsmarkedet og dermed lade sig integrere i det danske samfund.

I årene efter 1996 oplevede skolen en stor elevtilgang, hvor elevtallet blev flerdoblet, og skolen gennemgik en markant udvidelse. For at opfylde efterspørgslen måtte skolen leje nye lokaler på Vibevej i Nordvest kvarteret.

Skolen betegner sig selv som en ambitiøs skole med løbende udvikling…

 

Værd at vide

Skolens navn ’Al-Huda’ er et arabisk ord i bestemt form og kan oversættes til ” den rette vejledning”.

Skolens elever taler arabisk som modersmål, og de fleste er født i Danmark. Deres forældre kommer fra forskellige arabiske lande såsom Libanon, Jordan, Palæstina, Irak, Marokko osv. Det stilles som krav, at eleven taler dansk ved optagelse.

Skolens klasser er p.t. fra børnehaveklasse til og med niende klasse. Klassekvotienten er ca. 16-18 i gennemsnit.

Skolens lærere er både danske og arabiske med lærer- eller universitetsuddannelse. Der er p.t. 9 danske lærere og 7 tosprogede lærere fordelt således, at 10 er kvinder og 6 er mænd.

Skolens fag er de samme som i folkeskolen plus arabisk. Undervisningssproget er dansk på nær modersmålsundervisningen.

Undervisningsmaterialerne er de, som man også kender fra folkeskolen. Eksempelvis anvendes i dansk ” Godt på vej” i indskoling og ”Fandango” i mellemtrin. I matematik anvendes ”Kolorit” og ” Matematik-Tak” og i engelsk anvendes ”Blue Cat” systemet. Materialerne vælges med elevernes baggrund som tosprogede som udgangspunkt.