Undervisningsplaner

På Al-Huda skolen udarbejdes hvert år undervisningsplaner for alle klassetrin og i alle fag. Planerne tager udgangspunkt i Fælles Mål, skolens målsætning, elevernes forudsætninger og de fysiske rammer. De bygger på mindst 3 grundsten: mål, undervisnings- og evalueringsmetoder. Der skal samtidigt fastlægges mål for det sociale liv i klassen for på denne måde at sikre elevernes alsidige, personlige udvikling.

Skolen lægger stor vægt på samarbejde på tværs af klasser og fag og der arbejdes emneorienteret og i forløb.

Her er en forsmag på undervisningsplanerne for skoleåret 2019/2020

FK_08.kl FK_09.kl Geo_07.kl Geo_08.kl Mat_04.Akl Mat_01.kl Mat_05.Bkl Mat_02.kl Geo_09.kl Mat_07.kl Mat_06.Akl Mat_09.kl NT_02.kl NT_03.Bkl NT_04.Akl NT_03.Akl NT_04.Bkl NT_06.Bkl NT_06.Akl NT_05.kl Tysk_05._06.kl Tysk_07.kl Tysk_09.kl Tysk_08.kl Bio_09.kl Bio_08.kl Bio_07.kl Dansk_03.Akl  Dansk_01.kl Dansk_03.Bkl Dansk_04.Akl Dansk_06.Akl Dansk_05.Bkl Dansk_04.Bkl Dansk_06.Bkl Dansk_07.kl Engelsk_04.kl Dansk_BH Dansk_08.kl Engelsk_06.Bkl Engelsk_06.Akl Engelsk_05.kl Engelsk_05.Akl FK_07.kl Engelsk_09.kl Engelsk_08.kl Engelsk_07.kl