Undervisningsplaner

På Al-Huda skolen udarbejdes hvert år undervisningsplaner for alle klassetrin og i alle fag. Planerne tager udgangspunkt i Fælles Mål, skolens målsætning, elevernes forudsætninger og de fysiske rammer. De bygger på mindst 3 grundsten: mål, undervisnings- og evalueringsmetoder. Der skal samtidigt fastlægges mål for det sociale liv i klassen for på denne måde at sikre elevernes alsidige, personlige udvikling.

Skolen lægger stor vægt på samarbejde på tværs af klasser og fag og der arbejdes emneorienteret og i forløb.

Her er en forsmag på undervisningsplanerne for skoleåret 2018/2019

Tysk – 09. klasse

Tysk – 08. klasse

Tysk – 07. klasse

Tysk – 05. – 0 6. klasse

Mat – 01. klasse

Mat – 02. klasse

Mat – 03. klasse

Mat – 04. klasse

Mat – 05. klasse

Mat – 06. klasse

Mat – 07. klasse

Geo – 07. klasse

Geo – 08. klasse

Geo – 09. klasse

Bio – 07. klasse

Bio – 08. klasse

Bio – 09. klasse

Eng – 07. klasse

Eng – 08. klasse

Eng – 09. klasse

His – 06. klasse

His – 07. klasse

His – 08. klasse

Sam – 08. klasse

Samf – 09. klasse

BH klasse – Mat og Dan

Dansk – 01. klasse

Dansk – 02. klasse

Dansk – 03. klasse

Dansk – 04. klasse

Dansk – 05. klasse

Dansk – 06. klasse

Dansk – 08. klasse

Dansk – 09. klasse