Undervisningsplaner

På Al-Huda skolen udarbejdes hvert år undervisningsplaner for alle klassetrin og i alle fag. Planerne tager udgangspunkt i undervisnings ministeriet Fælles Mål, skolens målsætning, elevernes forudsætninger og de fysiske rammer. De bygger på mindst 3 grundsten: mål, undervisnings- og evalueringsmetoder. Der skal samtidigt fastlægges mål for det sociale liv i klassen for på denne måde at sikre elevernes alsidige, personlige udvikling.

Skolen lægger stor vægt på samarbejde på tværs af klasser og fag og der arbejdes emneorienteret og i forløb.

Her er en forsmag på undervisningsplanerne for skoleåret 2021/2022

Idræt_8_2021-2022 Mat_1_2021-2022 Madlavning_HJK_6_2021-2022 Madlavning_HJK_ 5_2021-2022 Idræt_9_2021-2022 Idræt_7_2021-2022 Historie_9_2021-2022 Historie_8. kl_2021-2022 Historie_7. kl_2021-2022 Historie_6. kl_2021-2022 Geo_ 7_2021-2022 Geo_8_2021-2022 Geo_9_2021-2022 FK_7.B_ 2021-2022 FK_8.B_2021-2022 FK_7.A_ 2021-2022 FK_ 9_ 2021-2022 Eng_9_ 2021-2022 Eng_8.B_ 2021-2022 Eng_7A_2021-2022 Eng_7.B_ 2021-2022 Eng_6.B_2021-2022 Eng_6.A_2021-2022 Eng_4_2021-2022 Eng_5.A_ 2021-2022 Eng_2_2021-2022 Egn_3_2021-2022 Eng_1.A.B_2021-2022 Dansk_BH.A.B_2021-2022 Dansk_9_ 2021-2022 Dansk_8_ 2021-2022 Dansk_6.B_2021-2022 Dansk_7_2021-2022 Dansk_5.B_ 2021_2022 Dansk_6.A_ 2021-2022 Dansk_4.A_ 2021_2022 Dansk_5.A_ 2021-2022 Dansk_2.B_2021-2022 Dansk_3_2021-2022 Dansk_2.A_ 2021_2022 Dansk Bilag 2_6_2021-2022 Dansk Bilag 2_5_2021-2022 Dansk Bilag 2_4_2021-2022 BK_7.A.B_2021-2022 BK_8. 2021-2022 BK_4_2021-2022 BK_6. kl_0221-2022 BK_ 2_2021-2022 Bk_ 3_2021-2022 Bio_ 9_2021-2022 Bio_ 8.2021-2022 Tysk_8_2021-2022_MP Tysk_9_2021-2022-MP Bio_ 7._2021-2022 Tysk_6_2021-2022-MP Tysk_7_2021-2022-MP Sam_8._ 2021-2022 Social plan for 4.klasse Tysk_5_2021-2022_MP Sam_ 9_ 2021-2022 NT_undervisningplaner indskoling og mellemtrin NT_6.A_ 2021-2022-AA NT_5_2021-2022-AHT NT_4_2021-2022-NH NT_3_2021-2022-AHT NT_1_2021-2022-NH NT_ 2_2021-2022-AHT Mål for Fonetk-Taj undervisning Mål for Islams undervisning Mat_9_ 2021-2022 Mat_7_2021-2022 Mat_6.B_2021-2022 Mat_6.A_2021-2022 Mat_5.B_ 2021-2022 Mat_4_2021-2022 Mat_5.A_2021-2022 Mat_2.A_2021-2022 Mat_2.B_2021-2022 Mat_3_2021-2022

Ligestillingsplan for Al-Huda skolen

Mål for Fonetk-Taj undervisning

Mål for Islams undervisning

Handelplan vedbekymring for en elevs trivsel

Brug af demokrati i skolen

Krop, indskoling

Krop, mellemtrin

Krop, udskoling

Seksuelle rettigheder på nettet, udskoling