Optagelse

Når du som forælder søger optagelse på skolen, vil I blive indkaldt til en optagelsessamtale. Inden samtalen spørger skolen altid om en profilbeskrivelse/ udtalelse på dit barn, fra dit barns tidligere institution (børnehave/skole). Sørg for at indhent denne inden du ansøger. Når skolen har læst beskrivelsen igennem, vil skolen tage stilling til om I bliver indkaldt til en optagelsessamtale eller ej.
Al-Huda Skolen prioriterer undervisningsmiljøet højt og derfor forbeholder skolen sig retten til at afvise ansøgninger, som skolen vurderer værende belastende for undervisningsmiljøet.

Til optagelsessamtalen for 0-3 klasse vil der være én ansat til stede. Denne vil gennemgå nogle forskellige opgaver i hhv. dansk og matematik for at vurdere barnets faglige niveau.
Til optagelsessamtalen for 4-9 klasse, vil der være én dansk- og matematiklærer til stede. Disse vil ligeledes gennemgå noget af årgangens pensum for at vurdere barnets faglige niveau.

Efter samtalen vil skolen vende tilbage med svar på, om barnet er optaget eller ej.

Du kan ansøge om optagelse på skolen ved at udfylde følgende blanket: Indmeldelsesblanket ver. 8.0
Denne kan udfyldes elektronisk via Adobe/ Acrobat og sendes via mail til skolen. Du kan også vælge at aflevere ansøgningen fysisk på skolens kontor.
Du kan finde skolens mail på forsiden.

Det er ikke et krav at kunne arabisk for at starte på skolen.