Indmeldelse

Det mest almindelige er, at barnet begynder sin skolegang i børnehaveklasse i august måned det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år og i 1. klasse det kalenderår, hvor barnet fylder7 år. Indmelding sker ved at udfylde en Indmeldelsesblanket ver. 7.0 og returnere den til skolen. Normalt bliver barnet indkaldt til optagelsessamtale, hvor barnet bliver vurderet i de almene skolefag af skolens lærere. Derefter afgives svar til barnets forældre. Hvis der ikke pladser nok i den klasse, barnet bliver tilmeldt i, vil barnet stå på ventelisten, hvis forældrene ønsker det. Nye indskrevne med søskende i skolen har fortrinsret.