Friplads

Der ydes økonomisk hjælp til skolens familier. Reglerne for fordelingen fastlægges af Fordelingssekretariatet i Slagelse. Tommelfingerreglen for fordelingen er, at familier med lav indkomst og flere børn under 18 år i familien får mest hjælp.