Elevråd

Skolen har længe ønsket at oprette et elevråd for at lære vores elever aktivt at deltage i beslutningsprocesser samt give dem en oplevelse af medindflydelse på forholdene i deres egen hverdag på skolen. Eleverne skal således opdrages til selv at tage del i og ansvar for beslutninger, der berører dem selv samt den virkelighed, de er en del af.  Skolen anser det som nødvendigt med et sådant tiltag, netop for at bringe ”det danske samfunds virkelighed” ind i skolens og dermed elevernes bevidsthed. Målet er:

  • At det skal være en integreret del af elevernes bevidsthed og handlemåder.
  • At man kan og bør deltage aktivt i den virkelighed og det samfund, man er en del af.

Klasserne har udvalgt to repræsentanter for hver klasse, og disse skal således tage vare på og formidle klassens interesser og ønsker.