Opfølgningsplan

Emne Aktivitet/Forbedringsforslag Effekt/Succeskriterium
Elever med faglige vanskeligheder
 • Tilbydes ekstra undervisning i så vidt muligt omfang
 • Henvises til lektiecafeer og Ungdomsskoler
 • Indstilles til psykolog
 • Udarbejdes handleplan i samarbejde med lærere og forældre
Er på niveau med resten af klassen.
Elever med sociale vanskeligheder
 • Fælles lærerindsats
 • Forældrene inddrages
 • Lærernes kompetencer inden for området forbedres gennem efteruddannelse
 • Socialtræning
Fungere bedre som individ og i fællesskab
Undervisningen – generelt
 • Gennem fagudvalgene lægges nødvendige handleplaner
 • Undervisningsplanerne udarbejdes således at de tilgodeser elevernes behov og forudsætninger
 • Lærerne efteruddannes
Højere faglige niveau og bedre socialt fungerende elever