Tilsyn

Der føres tilsyn med skolen af Københavns kommune. Som en friskole har forældrene mulighed for at vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.. Al-Huda skolen har valgt siden sin oprettelse at bede kommunalbestyrelsen i København føre tilsyn med skolen.

Tilsynsrapporterne

Periode Link
April 2009 Tryk her
April 2010 Tryk her
April 2011 Tryk her
April 2012 Tryk her
April 2013 Tryk her
April 2014 Tryk her
April 2015 Tryk her
Februar 2016 Tryk her
April 2017 Tryk her
Marts 2018 Tryk her
Februar 2019 Tilsynsrapport Al-Huda Skolen feb 2019
Marts 2020 Tilsynsrappor marts 2020
Maj 2021 Tilsynsrapport Al-Huda Skolen 2021