Elevråd

Aktiv deltagelse i beslutningsprocesser

På skolen har vi et elevråd der agerer som elevernes talerør. Det er på elevrådsmøderne eleverne ytre hvad der går godt, men også hvad der kan gøres bedre. På skolen arbejder vi med emnet
Hvordan bliver skolen et rart sted at være for alle?
Eleverne skal aktivt deltage i beslutningsprocesser og lægge op til nye tiltag og projekter. Elevrådet er således med til at give eleverne medindflydelse på forholdene i deres egen hverdag på skolen. Eleverne skal således opdrages til selv at tage del i og ansvar for beslutninger, der berører dem selv samt den virkelighed, de er en del af.  Skolen anser det som nødvendigt med et sådant tiltag, netop for at bringe ”det danske samfunds virkelighed” ind i skolens og dermed elevernes bevidsthed. Målet er:

  • At det skal være en integreret del af elevernes bevidsthed og handlemåder.
  • At man kan og bør deltage aktivt i den virkelighed og det samfund, man er en del af.

Klasserne har udvalgt to repræsentanter for hver klasse, og disse skal således tage vare på og formidle klassens interesser og ønsker.

Skriv til os

35360260