Elevsamtaler

Elevsamtaler én gang om året

Der afholdes elevsamtaler én gang i løbet af et skoleår. Samtalerne afholdes af klasselæreren. Her samtales om faglige såvel som sociale forhold i klassen som helhed og for den enkelte elev. På baggrund af samtalerne udarbejder klasselæreren en rapport over klassens generelle faglige og sociale forhold, og med udgangspunkt heri diskuterer klassens lærere klassens forhold og udarbejder fælles mål herfor.

Skriv til os

35360260