Fagudbud

Al-Huda Skolen tilbyder

Børnehaveklasserne 1. til 3. klasse 4. til 6. klasse 7. til 9. klasse
Arabisk
Billedkunst
Biologi / Geografi
Dansk
Engelsk
Fonetik
Fysik / Kemi
Historie
Idræt
Matematik
Natur / Teknik
Rel.kundskab
Samfundsfag
Tysk

Udover ovenstående tilbydes undervisning i sløjd, hjemkundskab, håndarbejde og sang.

Skriv til os

35360260