Folkeskolens afgangsprøver og nøgletal

Al-Huda skolen tilbyder Folkeskolens Afgangsprøver (FSA)

Nedenstående oversigt viser prøveordningen for 9. klasse vedrørende bundne prøvefag, prøvefag til udtræk og frivillige prøvefag i skoleåret 2020/2021

B: Bundne prøvefag
U: Prøvefag til udtræk
F: Frivillige prøvefag

Bundne prøvefag Mundtlig prøve Skriftlig prøve
Dansk B B
Matematik B
Engelsk B
Fysik/kemi B

Der udtrækkes et fag fra de humanistiske fag skriftlig engelsk, mundtlig tysk, samfundsfag samt et fag fra naturfagene biologi og geografi.

Prøvefag til udtræk Mundtlig prøve Skriftlig prøve
Engelsk U
Tysk U
Samfundsfag U
Biologi U
Geografi U

Eleven kan desuden vælge at aflægge prøve i følgende frivilligt valgfag.

Frivillige prøvefag (valgfag) Mundtlig prøve Skriftlig prøve
Tysk F F

Skolen er fritaget for prøveafholdelse i fagene kristendom og historie.

Få et overblik over centrale tal om Al-Huda Skolen. For folkeskoler offentliggøres tal om trivsel, karakterer, fravær, elever pr. klasse med mere.
Tryk HER

9. klasses prøvekarakter

Karaktergennmsnit

Skriv til os

35360260