Målsætning

Skolens målsætning er nærmere bestemt:

  • At give undervisning inden for Bh. klasse  – 10. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  • At medvirke samarbejde med forældrene, at bibringe børnene de bedste mulige betingelser for at udvikle sig fysisk, åndeligt, intellektuelt og socialt på en måde, der er i overensstemmelse med den Islamiske religion uden nogen form for ekstremisme.
  • At tage del i elevernes opdragelse og gøre det muligt for dem at udvikle en muslimsk identitet, der kan være dem en styrke og ballast i forhold til omverdenen, herunder sikre at børnene bliver i stand til at kommunikere på dansk.
  • At disse mål skal søges opfyldt igennem tæt samarbejde imellem forældre, bestyrelse og kvalificerede lærere, og der skal lægges vægt på, at der foregår en løbende vurdering af det daglige arbejde med henblik på mulig forbedring.
Skriv til os

35360260