Opfølgningsplan

Opfølgningsplanen er følgende:

Emne Aktivitet/Forbedringsforslag Effekt/Succeskriterium
Elever med faglige vanskeligheder

Tilbydes ekstra undervisning i så vidt muligt omfang

Henvises til lektiecafeer og Ungdomsskoler

Indstilles til psykolog

Udarbejdes handleplan i samarbejde med lærere og forældre

Er på niveau med resten af klassen.
Elever med sociale vanskeligheder

Fælles lærerindsats

Forældrene inddrages

Lærernes kompetencer inden for området forbedres gennem efteruddannelse

Socialtræning

Fungere bedre som individ og i fællesskab
Undervisningen – generelt

Gennem fagudvalgene lægges nødvendige handleplaner

Undervisningsplanerne udarbejdes således at de tilgodeser elevernes behov og forudsætninger

Lærerne efteruddannes

Højere faglige niveau og bedre socialt fungerende elever

 

Skriv til os

35360260