Ordensregler

På Al-Huda Skolen er vi som én familie. Vi passer på hinanden på skolen såvel som ude for skolen.
Når du har barn på Al-Huda Skolen forventer vi at du efterkommer følgende punkter:

• Som forældre har I ansvaret for at jeres barn møder til tiden og er veludhvilet hver morgen.

• Som forældre har I ansvaret for, at give jeres barn en sund madpakke med, hver dag.

• Som forældre har I ansvaret for at jeres barn laver sine lektier og aflevere sine opgaver til tiden.

• Som forældre har I ansvar for at indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde med skolen. Al kommunikation med skolen skal ske på en respektfuld og konfliktløsende måde.

• Som forældre har I ansvaret for at understøtte jeres barns forståelse af, at mobning og anden voldelig adfærd ikke tolereres, hverken på eller ude for skolen.

• Som forældre har I ansvar for ikke at tale dårligt eller drøfte jeres eventuelle utilfredsheder om skolen, ansatte eller ledelse, foran jeres barn.

• Som forældre har I ansvaret for at ajourføre jer på ugeplanen og på Forældreintra.

• Som forældre har I ansvar for at betale skolepengene til tiden.

• Som forældre har I ansvaret for at deltage til de møder som skolen indkalder til og melder afbud hvis man er forhindret. Prioriter at deltage i skolens arrangementer for at støtte jeres barns trivsel på skolen.

• Som forældre har I ansvaret for at respektere skolen som en uddannelsesinstitution og arbejdsplads for mennesker, der understøtter dit barns alsidige- og faglige udvikling.

• Som forældre skal I så vidt muligt planlægge fritidsaktiviteter og ferier således at skolen ikke forsømmes. I skal afholde ferie i skolens ferier og få tilladelse af skolen hvis en ferie planlægges uden for skolens ferier.

• Ved fravær skal I melde det inde på Forældreintra til dit barns team.

• Som forældre har I ansvaret for at være nysgerrige og spørgende til jeres barns daglige gang på skolen.

• At meddele skolen om hændelser der har betydning for jeres barns trivsel. Såsom dødsfald, skilsmisse, flytning og lign.

På Al-Huda Skolen tolererer vi ikke følgende:

• At skolepengene ikke betales eller at fristen for betalingen overskrides

• At dit barn gentagende gange møder for sent

• Rygning på- og ved skolens areal

• Uanstændig adfærd overfor elever eller ansatte eller ved skolens areal

• Mobning, hærværk eller anden voldelig adfærd. Dette kan medføre bortvisning

• At opsøge skolens ansatte, uden for arbejdstiden

• Pjækkeri og ulovligt fravær

Overholdes ovenstående ikke, vil det resultere i en advarsel fra skolens ledelse.
Oplever ledelsen at forældrene ikke efterkommer skolens efterspørgsel vil det udlæse en påtale.
Oplever ledelsen ikke et konstruktivt og resultatorienteret
samarbejde, vil skolen indkalde til en samtale og drøfte barnets gang på skolen.

Skriv til os

35360260