Skolefritidsordning – SFO

SFO

Al-Huda Skolens skolefritidsordning (i daglig tale kaldet SFO) er et fritidspædagogisk pasningstilbud til alle børn i 0. – 3. klasse. Deltagelse i SFO er frivillig og kræver forældrebetaling på ca. 500 kr. pr. barn pr. måned. Der er mulighed for at søge om fripladstilskud.

I skolefritidsordningen har børnene mulighed for at være sammen med deres venner og udvikle nye venskaber, samtidig med at de kan deltage i forskellige aktiviteter inde og ude. Det kan fx være ler, syning, spil, maling/tegning, pc, dukker, bøger, udklædning, hjælp til lektier og en bred vifte af ude aktiviteter og meget mere. Skolefritidsordningen råder over lokaler, som er indrettet til fritidsaktiviteter, men kan også benytte andre lokaler og faciliteter på skolen.

Skriv til os

35360260