Sundhedspleje

Hvad er sundhedsplejerskens opgave?

Min opgave som sundhedsplejerske er i samarbejde med forældre, skolens personale og evt. andre relevante fagpersoner, at sikre skolens børn og unge en sund opvækst og skabe de bedst mulige forudsætninger for et godt og sundt voksenliv.
Sundhed skal forstås som langt mere en blot fravær af sygdom. Sundhed er en tilstand af psykisk, fysisk og socialt velbefindende. Det handler om trivsel, udvikling, selvværd og selvtillid, handlekompetence, familie og venner. Sundhed handler derudover også om gode fremtidsmuligheder, set som en kombination af evner, uddannelse og sociale kompetencer.

Hvem er sundhedsplejersken?

De fleste kender sikkert bedst sundhedsplejersker fra spædbørns-sundhedsplejen, hvor familier tilbydes råd og vejledning ved besøg i hjemmet. Men tilbuddet om sundhedspleje fortsætter, til dit barn er 16 år. Fra skolealderen foregår kontakten fortrinsvis på dit barns skole.
Sundhedsplejersker er først uddannet som sygeplejersker, og har derefter arbejdet i min. 2 år på bl.a. børneafdeling og i hjemmeplejen. Herefter er alle sundhedsplejersker uddannet i yderligere 1 år ved sundhedsplejerskehøjskolen.
Som sundhedsplejerske er jeg ansat af Københavns kommune og arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Sundhedsloven.
Tavshedspligt Som sundhedsplejerske har jeg tavshedspligt, hvilket betyder at jeg ikke kan omtale den viden jeg får om et barn eller en familie for hverken lærere, kommune eller andre uden at de giver deres samtykke hertil. Denne tavshedspligt gælder dog ikke i de tilfælde hvor der er alvorlig bekymring for et barns trivsel.
Du kan læse mere om sundhedsplejen i Københavns Kommune på www.kk.dk/sundhedsplejen.

Hvad tilbyder sundhedsplejersken?

I løbet af jeres børns skoletid vil jeg jævnligt invitere dem til undersøgelser, sundhedssamtaler, undervisning og andre sundhedspædagogiske aktiviteter på individ, gruppe eller klasseplan.
I mødet med jeres børn vil jeg vurdere deres sundhed ud fra det brede sundhedsbegreb. Jeg vil rådgive, støtte og formidle viden om sundhedsrelaterede emner, for at forebygge sygdom og at fremme børnenes sundhed. I forbindelse med samtalerne udfører jeg screeningsundersøgelser på bl.a. syn, hørelse, farvesyn, vægt og højde.
Derudover kan jeg kontaktes af elever og forældre for råd og vejledning efter behov. Det kan ex. være: problemer med overvægt, opdragelse, mobning m.v.

Kontakt information

Jeg er at træffe på skolen hver tirsdag klokken 08.00 – 15.00 og hver anden torsdag klokken 08.00 – 15.00.
Hvis I ønsker at tale med mig udenfor dette tidsrum, er I meget velkomne til at ringe på telefon 21 24 04 49, ml. kl. 12-13, mandag, tirsdag og fredag.
Udenfor telefontiden kan der lægges besked på telefonsvareren, og I vil blive ringet op. Husk tydeligt at sige skolens navn, barnets navn og fødselsdato og jeres telefonnummer.
I kan også bede lærerne aflevere et brev/seddel til mig.

Sundhedsplejerske Eve, e-mail: ingo@kk.dk.
Sundhedsplejen, Distrikt Bispebjerg.
Ørnevej 55, 3. sal. 2400 København NV.
Telefon 23 63 62 47,
Torsdag 08.00 – 15.00

Skriv til os

35360260