Teamsamarbejde

Samarbejde på tværs af klassetrin

Skolens lærere er opdelt i 4 teams: Børnehaveklasseteam, Team 1, som består af lærerne tilknyttet 1. til og med 3.klasse, Team 2, der består af lærerne tilknyttet 4. til og med 6.klasse og Team 3, der består af lærerne tilknyttet 7. til og med 9.klasse. Der afholdes 20 teammøder á 1 ½ timer i løbet af et skoleår. Mødedatoerne fastlægges fra skoleårets start.

Teammøderne er et forum for praktisk og pædagogisk arbejde. Teamets arbejde kan være planlægning af fælles arrangementer på tværs af klassetrinnene, herunder aktivitets- og emneuger eller tværfaglige forløb. Endvidere arbejdes der med pædagogiske aspekter og tiltag i skolens virke, det være sig fagligt eller socialt. Særlige faglige fokusområder tages dog op i fagudvalgene. En enkelt klasse eller elev med særlige behov kan diskuteres eller der kan diskuteres og sættes mål for bestemte fokusområder i skolens dagligdag. Teamets tid er således en mulighed for alle at komme til ord og et redskab til hele tiden at forbedre og udvikle skolens faglige og sociale forhold.

Skriv til os

35360260