Tilsyn

Certificeret tilsyn

Der føres tilsyn med Al-Huda Skolen af en person der er certificeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Den forældrevalgte tilsynsførende skal ifølge Styrelsen være certificeret fra en særlig liste på ministeriets hjemmeside. Som friskole har forældrene mulighed for at vælge en eller flere personer til at føre tilsyn med, om elevernes faglige niveau følger niveauet i folkeskolen i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.

Tilsynet udføres af den certificerede tilsynsførende Otto Strange Møller, e-mail: osm@ijg.dk

Tilsynsrapporterne

Periode Link
April 2009 Tryk her
April 2010 Tryk her
April 2011 Tryk her
April 2012 Tryk her
April 2013 Tryk her
April 2014 Tryk her
April 2015 Tryk her
Februar 2016 Tryk her
April 2017 Tryk her
Marts 2018 Tryk her
Februar 2019 Tryk her
Marts 2020 Tryk her
Maj 2021 Tryk her
Marts 2022 Tryk her
Marts 2023 Tilsynsrapport Al-Huda Skolen 2023

 

Skriv til os

35360260